CascadiaPHP 2024

LimitIterator::valid

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

LimitIterator::validCheck whether the current element is valid

Açıklama

public LimitIterator::valid(): bool

Checks whether the current element is valid.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top