MongoDB\BSON\Regex::getFlags

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\BSON\Regex::getFlagsReturns the Regex's flags

Açıklama

final public MongoDB\BSON\Regex::getFlags(): string

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the Regex's flags.

Hatalar/İstisnalar

Örnekler

Örnek 1 MongoDB\BSON\Regex::getFlags() example

<?php

$regex 
= new MongoDB\BSON\Regex('regex''i');
var_dump($regex->getFlags());

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(1) "i"
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top