PHPCon Poland 2024

MongoDB\BSON\Regex::__toString

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\BSON\Regex::__toStringReturns the string representation of this Regex

Açıklama

final public MongoDB\BSON\Regex::__toString(): string

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the string representation of this Regex.

Örnekler

Örnek 1 MongoDB\BSON\Regex::__toString() example

<?php

$regex
= new MongoDB\BSON\Regex('regex', 'i');
var_dump((string) $regex);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(8) "/regex/i"

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top