CascadiaPHP 2024

MongoDB\Driver\WriteError::getCode

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\Driver\WriteError::getCodeReturns the WriteError's error code

Açıklama

final public MongoDB\Driver\WriteError::getCode(): int

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the WriteError's error code.

Hatalar/İstisnalar

Örnekler

Örnek 1 MongoDB\Driver\WriteError::getCode() example

<?php

$manager
= new MongoDB\Driver\Manager;

$bulk = new MongoDB\Driver\BulkWrite;
$bulk->insert(['_id' => 1]);
$bulk->insert(['_id' => 1]);

try {
$manager->executeBulkWrite('db.collection', $bulk);
} catch(
MongoDB\Driver\Exception\BulkWriteException $e) {
var_dump($e->getWriteResult()->getWriteErrors()[0]->getCode());
}

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(11000)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top