MultipleIterator::rewind

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

MultipleIterator::rewindRewinds all attached iterator instances

Açıklama

public MultipleIterator::rewind(): void

Rewinds all attached iterator instances.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top