PHP 8.0.26 Released!

MultipleIterator::setFlags

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

MultipleIterator::setFlagsSets flags

Açıklama

public MultipleIterator::setFlags(int $flags): void

Sets flags.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

flags

The flags to set, according to the Flag Constants

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top