PHP 8.2.0 Released!

MultipleIterator::containsIterator

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

MultipleIterator::containsIteratorChecks if an iterator is attached

Açıklama

public MultipleIterator::containsIterator(Iterator $iterator): bool

Checks if an iterator is attached or not.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

iterator

The iterator to check.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top