PHP 8.1.20 Released!

ColumnResult::getTableName

(No version information available, might only be in Git)

ColumnResult::getTableNameGet table name

Açıklama

public mysql_xdevapi\ColumnResult::getTableName(): string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Name of the table for the column.

Örnekler

Örnek 1 mysql_xdevapi\ColumnResult::getTableName() example

<?php

/* ... */

?>
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top