SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

Basic usage

Örnek 1 - Çıktı Denetimi örneği

<?php

ob_start
();
echo 
"Hello\n";

setcookie("cookiename""cookiedata");

ob_end_flush();

?>

Yukarıdaki örnekte, ob_end_flush() işlevi çağrılana kadar echo çıktısı çıktı tamponunda saklanır. Bu süre zarfında, setcookie() çağrısı çerezi bir hataya yol açmadan başarıyla saklar. (Normalde, tarayıcıya veri gönderildikten sonra başlıkları gönderemezsiniz.)

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-11
dario dot cangialosi at gmail dot com
3 years ago
<?php
function  ob($function){
ob_start();
$function();
$produced = ob_get_contents();
ob_end_clean();
return
$produced;
}
echo
ob(function(){echo 123;})=='123'?"echo captured\n":'';
To Top