CascadiaPHP 2024

- Çıktının yeniden yazılması

PHP 7.1.0'dan beri, output_add_rewrite_var() ve output_reset_rewrite_vars() adanmış çıktı tamponunu kullanır. Yani, trans sid çıktı tamponunu kullanmaz.

Örnek 1 - Çıktının yeniden yazılması örneği

<?php
// Bu kod PHP 7.1.0, 7.0.10, 5.6.25 ve üstü ile çalışır.

// HTTP_HOST öntanımlı hedef konaktır. Örnek kodun çalışması için elle atanır
$_SERVER['HTTP_HOST'] = 'php.net';

// Sadece form yeniden yazılır. a=href ekle.
// Etiketler etk_adı=url_özntlk biçeminde belirtilebilir,
// örn. img=src,iframe=src
// Atamalar arasında boşluk bulunmamalıdır.
// Form etiketi özel bir etiket olup gizli (hidden) girdi ekler.
ini_set('url_rewriter.tags','a=href,form=');
var_dump(ini_get('url_rewriter.tags'));

// Bu, URL ve form'a eklenir
output_add_rewrite_var('test', 'value');
?>
<a href="//php.net/index.php?bug=1234">bug1234</a>
<form action="https://php.net/?bug=1234&edit=1" method="post">
<input type="text" name="title" />
</form>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<a href="//php.net/?bug=1234&test=value">bug1234</a>
<form action="https://php.net/?bug=1234&edit=1" method="post"><input type="hidden" name="test" value="value" />
 <input type="text" name="title" />
</form>

PHP 7.1.0'dan beri, çıktı yeniden yazma işlevleri kendi INI yönergelerine sahiptir: url_rewriter.tags ve url_rewriter.hosts.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top