PHP 7.4.9 Released!

ParentIterator::hasChildren

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

ParentIterator::hasChildrenCheck whether the inner iterator's current element has children

Açıklama

public ParentIterator::hasChildren ( void ) : bool

Check whether the inner iterator's current element has children.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top