PHPCon Poland 2024

Parle\Parser::advance

(PECL parle >= 0.5.1)

Parle\Parser::advanceProcess next parser rule

Açıklama

public Parle\Parser::advance(): void

Process next parser rule.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top