PHPCon Poland 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

The following two tables lists all constants defined by the ps extension.

Constants for line caps
Name Meaning
ps_LINECAP_BUTT  
ps_LINECAP_ROUND  
ps_LINECAP_SQUARED  
Constants for line joins
Name Meaning
ps_LINEJOIN_MITER  
ps_LINEJOIN_ROUND  
ps_LINEJOIN_BEVEL  

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top