PHPCon Poland 2024

Random\Engine\Secure::generate

(PHP 8 >= 8.2.0)

Random\Engine\Secure::generateGenerate cryptographically secure randomness

Açıklama

public Random\Engine\Secure::generate(): string

Returns cryptographically secure randomness.

Öncelik sırasına göre rastgelelik kaynakları aşağıdaki gibidir:

 • Linux: » getrandom(), /dev/urandom.

 • FreeBSD >= 12 (PHP >= 7.3): » getrandom(), /dev/urandom

 • Windows (PHP >= 7.2): » CNG-API

  Windows: » CryptGenRandom

 • macOS (PHP >= 8.2; >= 8.1.9; >= 8.0.22 if CCRandomGenerateBytes is available at compile time): CCRandomGenerateBytes()

  macOS (PHP >= 8.1; >= 8.0.2): arc4random_buf(), /dev/urandom

 • NetBSD >= 7 (PHP >= 7.1; >= 7.0.1): arc4random_buf(), /dev/urandom

 • OpenBSD >= 5.5 (PHP >= 7.1; >= 7.0.1): arc4random_buf(), /dev/urandom

 • DragonflyBSD (PHP >= 8.1): » getrandom(), /dev/urandom

 • Solaris (PHP >= 8.1): » getrandom(), /dev/urandom

 • Daha önce belirtilmeyen herhangi bir işletim sistemi ve PHP sürümü birleşimi: /dev/urandom
 • Kaynaklardan hiçbiri kullanılabilir değilse veya hiçbiri rasgelelik üretemezse, bir Random\RandomException oluşur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

A string containing PHP_INT_SIZE cryptographically secure random bytes.

Hatalar/İstisnalar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top