PHP 8.0.0 Released!

RecursiveTreeIterator::beginChildren

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

RecursiveTreeIterator::beginChildrenBegin children

Açıklama

public RecursiveTreeIterator::beginChildren ( ) : void

Called when recursing one level down.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top