SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

RecursiveTreeIterator::endIteration

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

RecursiveTreeIterator::endIterationEnd iteration

Açıklama

public RecursiveTreeIterator::endIteration(): void

Called when the iteration ends (when RecursiveTreeIterator::valid() first returns false)

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top