PHP 8.1.28 Released!

RecursiveTreeIterator::endChildren

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

RecursiveTreeIterator::endChildrenEnd children

Açıklama

public RecursiveTreeIterator::endChildren(): void

Called when end recursing one level.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top