RecursiveTreeIterator::valid

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

RecursiveTreeIterator::validCheck validity

Açıklama

public RecursiveTreeIterator::valid(): bool

Check whether the current position is valid.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

true if the current position is valid, otherwise false

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top