RecursiveTreeIterator::valid

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

RecursiveTreeIterator::validCheck validity

Açıklama

public RecursiveTreeIterator::valid ( void ) : bool

Check whether the current position is valid.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

TRUE if the current position is valid, otherwise FALSE

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top