PHP 8.1.0 Released!

ReflectionObject::__construct

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionObject::__constructBir ReflectionObject nesnesi oluşturur

Açıklama

public ReflectionObject::__construct(object $object)

Bir ReflectionObject nesnesi oluşturur.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

object

Bir nesne örneği.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top