PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

Oturumlar ve Güvenlik

İçindekiler

Dış bağlantı: » Oturum Tespiti

HTTP oturum yönetimi, site güvenliğinin özünü temsil eder. Oturumların güvence altına alınmasını sağlamak için tüm olası etki azaltma önlemleri ALINMALIDIR. Geliştiriciler ayrıca uygulanabilir güvenlik önlemlerini etkinleştirmeli ve kullanmalıdır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top