SessionUpdateTimestampHandlerInterface arayüzü

(PHP 7, PHP 8)

Giriş

SessionUpdateTimestampHandlerInterface özel bir oturum işleyici oluşturmak için seçimlik yöntemleri tanımlayan bir arayüzdür. Özel oturum işleyicinin session_set_save_handler() işlevine aktarımı sırasında kullanılan sınıf bu arayüzü gerçekleyebilir.

Bu arayüzün geriçağırım yöntemlerinin PHP tarafından dahili olarak çağrılmak üzere tasarlandığı, kullanıcı tarafından kod içinde kullanılmak üzere tasarlanmadığı unutulmamalıdır.

Sınıf Sözdizimi

interface SessionUpdateTimestampHandlerInterface {
/* Yöntemler */
public updateTimestamp(string $kimlik, string $veri): bool
public validateId(string $kimlik): bool
}

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Anonymous
4 years ago
There is a bit of documentation provided by Wu Xiancheng. See his comment in the SessionHandlerInterface section:
https://www.php.net/manual/en/class.sessionhandlerinterface.php#122032
To Top