PHP 8.1.28 Released!

SessionUpdateTimestampHandlerInterface::validateId

(PHP 7, PHP 8)

SessionUpdateTimestampHandlerInterface::validateIdOturum kimliğinin geçerliliğini saptar

Açıklama

public SessionUpdateTimestampHandlerInterface::validateId(string $kimlik): bool

Belirtilen oturum kimliğine doğrulama yapar. Bu kimlikte bir oturum mevcutsa oturum kimliği geçerlidir. Bir oturum başlatıldığında, bir oturum kimliği sağlandığında ve session.use_strict_mode etkin olduğunda bu işlev otomatik olarak çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

kimlik

Oturum kimliği.

Dönen Değerler

Kimlik geçerliyse true değilse false döner. Bu değerin PHP tarafından dahili olarak döndürüleceği unutulmamalıdır.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
ohcc at 163 dot com
3 years ago
'validateId' is called after 'open' and before 'read' to validate the session id provided by the client, as 'open' -> 'validateId' -> 'read' -> 'write' -> 'close' are called in sequence.

If 'validateId' returns false, a new session id will be generated, the session cookie will also be updated afterwards.
To Top