Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

SID (string)
Oturum ismini ve kimliğini "isim=kimlik" biçiminde veya oturum kimliğinin bir oturum çerezinde saklanması durumunda boş bir dizge içeren sabit. Bu kimlik session_id() tarafından döndürülen kimliktir.
PHP_SESSION_DISABLED (int)
Oturumlar iptal edildiği takdirde session_status() işlevinin dönüş değeri.
PHP_SESSION_NONE (int)
Oturumlar etkin olduğu halde hiç oturum yoksa session_status() işlevinin dönüş değeri.
PHP_SESSION_ACTIVE (int)
Oturumlar etkin ve bir oturum varsa session_status() işlevinin dönüş değeri.
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
4
sarath dot jasrin at gmail dot com
7 years ago
Check whether session started using Predefined Constants

if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
session_start();
}
up
3
Anonymous
7 years ago
SID constant defined dynamically!

var_dump(defined('SID')); // bool(false) - Not defined...
session_start();
var_dump(defined('SID')); // bool(true) - Defined now!
To Top