Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

SID (string)
Oturum ismini ve kimliğini "isim=kimlik" biçiminde veya oturum kimliğinin bir oturum çerezinde saklanması durumunda boş bir dizge içeren sabit. Bu kimlik session_id() tarafından döndürülen kimliktir.
add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
13
sarath dot jasrin at gmail dot com
3 years ago
Check whether session started using Predefined Constants

if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}
up
9
Anonymous
3 years ago
SID constant defined dynamically!

var_dump(defined('SID'));  // bool(false) - Not defined...
session_start();
var_dump(defined('SID'));  // bool(true) - Defined now!
To Top