PHPerKaigi 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

SID (string)
Oturum ismini ve kimliğini "isim=kimlik" biçiminde veya oturum kimliğinin bir oturum çerezinde saklanması durumunda boş bir dizge içeren sabit. Bu kimlik session_id() tarafından döndürülen kimliktir.
PHP_SESSION_DISABLED (int)
Oturumlar iptal edildiği takdirde session_status() işlevinin dönüş değeri.
PHP_SESSION_NONE (int)
Oturumlar etkin olduğu halde hiç oturum yoksa session_status() işlevinin dönüş değeri.
PHP_SESSION_ACTIVE (int)
Oturumlar etkin ve bir oturum varsa session_status() işlevinin dönüş değeri.
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
9
Anonymous
7 years ago
SID constant defined dynamically!

var_dump(defined('SID')); // bool(false) - Not defined...
session_start();
var_dump(defined('SID')); // bool(true) - Defined now!
up
7
sarath dot jasrin at gmail dot com
7 years ago
Check whether session started using Predefined Constants

if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
session_start();
}
To Top