PHP 7.4.22 Released!

SessionIdInterface::create_sid

(PHP 5 >= 5.5.1, PHP 7, PHP 8)

SessionIdInterface::create_sidOturum kimliğini oluşturur

Açıklama

abstract public SessionIdInterface::create_sid(): string

Yeni oturum kimliğini üretir ve döndürür. Bu işlev yeni bir oturum kimliği ihtiyacı oluştuğunda otomatik olarak çağrılır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Yeni oturum kimliği. Bu değerin PHP tarafından dahili olarak döndürüleceği unutulmamalıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top