Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

For the snmp_set_oid_output_format()
SNMP_OID_OUTPUT_SUFFIX (integer)
As of 5.4.0
SNMP_OID_OUTPUT_MODULE (integer)
As of 5.4.0
SNMP_OID_OUTPUT_FULL (integer)
As of 5.2.0
SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC (integer)
As of 5.2.0
SNMP_OID_OUTPUT_UCD (integer)
As of 5.4.0
SNMP_OID_OUTPUT_NONE (integer)
As of 5.4.0
For the snmp_set_valueretrieval()
SNMP_VALUE_LIBRARY (integer)
SNMP_VALUE_PLAIN (integer)
SNMP_VALUE_OBJECT (integer)
SNMP types as returned if SNMP_VALUE_OBJECT was used with snmp_set_valueretrieval()
SNMP_BIT_STR (integer)
SNMP_OCTET_STR (integer)
SNMP_OPAQUE (integer)
SNMP_NULL (integer)
SNMP_OBJECT_ID (integer)
SNMP_IPADDRESS (integer)
SNMP_COUNTER (integer)
SNMP_UNSIGNED (integer)
SNMP_TIMETICKS (integer)
SNMP_UINTEGER (integer)
SNMP_INTEGER (integer)
SNMP_COUNTER64 (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top