Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

For the snmp_set_oid_output_format()
SNMP_OID_OUTPUT_SUFFIX (int)
SNMP_OID_OUTPUT_MODULE (int)
SNMP_OID_OUTPUT_FULL (int)
SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC (int)
SNMP_OID_OUTPUT_UCD (int)
SNMP_OID_OUTPUT_NONE (int)
For the snmp_set_valueretrieval()
SNMP_VALUE_LIBRARY (int)
SNMP_VALUE_PLAIN (int)
SNMP_VALUE_OBJECT (int)
SNMP types as returned if SNMP_VALUE_OBJECT was used with snmp_set_valueretrieval()
SNMP_BIT_STR (int)
SNMP_OCTET_STR (int)
SNMP_OPAQUE (int)
SNMP_NULL (int)
SNMP_OBJECT_ID (int)
SNMP_IPADDRESS (int)
SNMP_COUNTER (int)
SNMP_UNSIGNED (int)
SNMP_TIMETICKS (int)
SNMP_UINTEGER (int)
SNMP_INTEGER (int)
SNMP_COUNTER64 (int)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top