CascadiaPHP 2024

SplDoublyLinkedList::prev

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SplDoublyLinkedList::prevMove to previous entry

Açıklama

public SplDoublyLinkedList::prev(): void

Move the iterator to the previous node.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top