CascadiaPHP 2024

SplDoublyLinkedList::serialize

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

SplDoublyLinkedList::serializeSerializes the storage

Açıklama

public SplDoublyLinkedList::serialize(): string

Serializes the storage.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

The serialized string.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
lincoln dot du dot j at gmail dot com
6 years ago
$a = new SplDoublyLinkedList;
$arr=[1,2,3,4,5,6,7,8,9];

for($i=0;$i<count($arr);$i++){
$a->add($i,$arr[$i]);
}

$serialize=serialize($a);

echo $serialize;

echo PHP_EOL,PHP_EOL;

$unserialze=unserialize($serialize);

print_r($unserialze);
To Top