PHPCon Poland 2024

SplDoublyLinkedList::unserialize

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

SplDoublyLinkedList::unserializeUnserializes the storage

Açıklama

public SplDoublyLinkedList::unserialize(string $data): void

Unserializes the storage, from SplDoublyLinkedList::serialize().

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

data

The serialized string.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
lincoln dot du dot j at gmail dot com
6 years ago
$a = new SplDoublyLinkedList;
$arr=[1,2,3,4,5,6,7,8,9];

for($i=0;$i<count($arr);$i++){
$a->add($i,$arr[$i]);
}

$serialize=serialize($a);

echo $serialize;

echo PHP_EOL,PHP_EOL;

$unserialze=unserialize($serialize);

print_r($unserialze);
To Top