PHPCon Poland 2024

SplObjectStorage::offsetUnset

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SplObjectStorage::offsetUnsetRemoves an object from the storage

Açıklama

public SplObjectStorage::offsetUnset(object $object): void

Removes an object from the storage.

Bilginize:

SplObjectStorage::offsetUnset() is an alias of SplObjectStorage::detach().

Bağımsız Değişkenler

object

The object to remove.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 SplObjectStorage::offsetUnset() example

<?php
$o
= new stdClass;
$s = new SplObjectStorage();
$s->attach($o);
var_dump(count($s));
$s->offsetUnset($o); // Similar to unset($s[$o])
var_dump(count($s));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(1)
int(0)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top