SplObjectStorage::valid

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

SplObjectStorage::validReturns if the current iterator entry is valid

Açıklama

public SplObjectStorage::valid(): bool

Returns if the current iterator entry is valid.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns true if the iterator entry is valid, false otherwise.

Örnekler

Örnek 1 SplObjectStorage::valid() example

<?php
$s
= new SplObjectStorage();

$o1 = new stdClass;
$o2 = new stdClass;

$s->attach($o1, "d1");
$s->attach($o2, "d2");

$s->rewind();
while(
$s->valid()) {
echo
$s->key()."\n";
$s->next();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

0
1

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top