Thread::isJoined

(PECL pthreads >= 2.0.0)

Thread::isJoinedState Detection

Açıklama

public Thread::isJoined(): bool

Tell if the referenced Thread has been joined

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Detect the state of the referenced Thread

<?php
class My extends Thread {
public function
run() {
$this->synchronized(function($thread){
if (!
$thread->done)
$thread->wait();
},
$this);
}
}
$my = new My();
$my->start();
var_dump($my->isJoined());
$my->synchronized(function($thread){
$thread->done = true;
$thread->notify();
},
$my);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top