Thread::start

(PECL pthreads >= 2.0.0)

Thread::startExecution

Açıklama

public Thread::start(int $options = ?): bool

Will start a new Thread to execute the implemented run method

Bağımsız Değişkenler

options

An optional mask of inheritance constants, by default PTHREADS_INHERIT_ALL

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Starting Threads

<?php
class My extends Thread {
public function
run() {
/** ... **/
}
}
$my = new My();
var_dump($my->start());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top