Thread::isStarted

(PECL pthreads >= 2.0.0)

Thread::isStartedState Detection

Açıklama

public Thread::isStarted(): bool

Tell if the referenced Thread was started

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Tell if the referenced Thread was started

<?php
$worker
= new Worker();
$worker->start();
var_dump($worker->isStarted());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
ricardo dot boss at web dot de
7 years ago
Even if you kill() a thread, the isStarted() method will still return true.
To Top