Transliterator::listIDs

transliterator_list_ids

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 2.0.0)

Transliterator::listIDs -- transliterator_list_idsGet transliterator IDs

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Transliterator::listIDs(): array|false

Yordamsal kullanım

transliterator_list_ids(): array|false

Returns an array with the registered transliterator IDs.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

An array of registered transliterator IDs on success, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Retrieving the registered transliterator IDs

<?php
print_r
(Transliterator::listIDs());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => ASCII-Latin
  [1] => Accents-Any
  [2] => Amharic-Latin/BGN
  [3] => Any-Accents
  [4] => Any-Publishing
...
  [650] => Any-ps_Latn/BGN
  [651] => Any-tk/BGN
  [652] => Any-ch_FONIPA
  [653] => Any-cs_FONIPA
  [654] => Any-cy_FONIPA
)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top