CascadiaPHP 2024

Transliterator::listIDs

transliterator_list_ids

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 2.0.0)

Transliterator::listIDs -- transliterator_list_idsGet transliterator IDs

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Transliterator::listIDs(): array|false

Yordamsal kullanım

transliterator_list_ids(): array|false

Returns an array with the registered transliterator IDs.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

An array of registered transliterator IDs on success, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Retrieving the registered transliterator IDs

<?php
print_r
(Transliterator::listIDs());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => ASCII-Latin
  [1] => Accents-Any
  [2] => Amharic-Latin/BGN
  [3] => Any-Accents
  [4] => Any-Publishing
...
  [650] => Any-ps_Latn/BGN
  [651] => Any-tk/BGN
  [652] => Any-ch_FONIPA
  [653] => Any-cs_FONIPA
  [654] => Any-cy_FONIPA
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top