PHP 8.1.0 Released!

Transliterator::getErrorMessage

transliterator_get_error_message

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 2.0.0)

Transliterator::getErrorMessage -- transliterator_get_error_messageGet last error message

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public Transliterator::getErrorMessage(): string|false

Yordamsal kullanım

transliterator_get_error_message(Transliterator $transliterator): string|false

Gets the last error message for this transliterator.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

transliterator

Dönen Değerler

The error message on success, or false if none exists, or on failure.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top