UI\Window::getSize

(UI 0.9.9)

UI\Window::getSizeGet Window Size

Açıklama

public UI\Window::getSize(): UI\Size

Shall return the size of this Window

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top