CascadiaPHP 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Burada parse_url() işlevi ile kullanılan sabitlere yer verilmiştir.

PHP_URL_SCHEME (int)
PHP_URL_HOST (int)
Ayrıştırılan URL'nin konak adını çıktılar.
PHP_URL_PORT (int)
Ayrıştırılan URL'nin portunu çıktılar.
PHP_URL_USER (int)
Ayrıştırılan URL'nin kullanıcı adını çıktılar.
PHP_URL_PASS (int)
Ayrıştırılan URL'nin parolasını çıktılar.
PHP_URL_PATH (int)
Ayrıştırılan URL'nin dosya yolunu çıktılar.
PHP_URL_QUERY (int)
Ayrıştırılan URL'nin sorgu dizgesini çıktılar.
PHP_URL_FRAGMENT (int)
Ayrıştırılan URL'nin fragmanını (# iminden sonraki dizge) çıktılar.

Aşağıdaki sabitlerin http_build_query() ile kullanılması amaçlanmıştır.

PHP_QUERY_RFC1738 (int)
Kodlama, boşlukların artı (+) işaretleri olarak kodlandığı » RFC 1738 ve application/x-www-form-urlencoded ortam türüne göre uygulanır.
PHP_QUERY_RFC3986 (int)
Kodlama, boşlukların yüzdeli (%20) kodlandığı » RFC 3986'ya göre uygulanır.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top