PHP 8.0.0 Released!

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Burada parse_url() işlevi ile kullanılan sabitlere yer verilmiştir. Bunlar PHP 5.1.2'den beri kullanılabilmektedir.

PHP_URL_SCHEME (integer)
PHP_URL_HOST (integer)
PHP_URL_PORT (integer)
PHP_URL_USER (integer)
PHP_URL_PASS (integer)
PHP_URL_PATH (integer)
PHP_URL_QUERY (integer)
PHP_URL_FRAGMENT (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top