VarnishAdmin::connect

(PECL varnish >= 0.3)

VarnishAdmin::connectConnect to a varnish instance administration interface

Açıklama

public VarnishAdmin::connect(): bool

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top