PHPCon Poland 2024

VarnishAdmin::disconnect

(PECL varnish >= 1.0.0)

VarnishAdmin::disconnectDisconnect from a varnish instance administration interface

Açıklama

public VarnishAdmin::disconnect(): bool

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top