Statement on glibc/iconv Vulnerability

Yaf_Application::environ

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Application::environRetrive environ

Açıklama

public Yaf_Application::environ(): void

Retrive environ which was defined in yaf.environ which has a default value "product".

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Örnekler

Örnek 1 Yaf_Application::environ()example

<?php
$config
= array(
"application" => array(
"directory" => realpath(dirname(__FILE__)) . "/application",
),
);

/** Yaf_Application */
$application = new Yaf_Application($config);
print_r($application->environ());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

product
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top