CascadiaPHP 2024

Yaf_Route_Map::assemble

(Yaf >=2.3.0)

Yaf_Route_Map::assembleAssemble a url

Açıklama

public Yaf_Route_Map::assemble(array $info, array $query = ?): string

Assemble a url.

Bağımsız Değişkenler

info

query

Dönen Değerler

Returns string on success or null on failure.

Hatalar/İstisnalar

May throw Yaf_Exception_TypeError.

Örnekler

Örnek 1 Yaf_Route_Map::assemble()example

<?php

$router
= new Yaf_Router();

$route = new Yaf_Route_Map();

$router->addRoute("map", $route);

var_dump($router->getRoute('map')->assemble(
array(
':c' => 'foo_bar'
),
array(
'tkey1' => 'tval1',
'tkey2' => 'tval2'
)
)
);

$route = new Yaf_Route_Map(true, '_');
$router->addRoute("map", $route);

var_dump($router->getRoute('map')->assemble(
array(
':a' => 'foo_bar'
),
array(
'tkey1' => 'tval1',
'tkey2' => 'tval2'
)
)
);

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(%d) "/foo/bar?tkey1=tval1&tkey2=tval2"
string(%d) "/foo/bar/_/tkey1/tval1/tkey2/tval2"
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top