Yaf_Router::getRoute

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Router::getRouteRetrieve a route by name

Açıklama

public Yaf_Router::getRoute(string $name): Yaf_Route_Interface

Retrieve a route by name, see also Yaf_Router::getCurrentRoute()

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top