Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

YAR_VERSION (string)
YAR_CLIENT_PROTOCOL_HTTP (int)
YAR_OPT_PACKAGER (int)
YAR_OPT_TIMEOUT (int)
YAR_OPT_CONNECT_TIMEOUT (int)
YAR_OPT_HEADER (array)
Since 2.0.4
YAR_PACKAGER_PHP (string)
YAR_PACKAGER_JSON (string)
YAR_ERR_OKEY (int)
YAR_ERR_OUTPUT (int)
YAR_ERR_TRANSPORT (int)
YAR_ERR_REQUEST (int)
YAR_ERR_PROTOCOL (int)
YAR_ERR_PACKAGER (int)
YAR_ERR_EXCEPTION (int)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top