Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Zookeeper Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Changelog
zookeeper.recv_timeout 10000 INI_ALL  
zookeeper.session_lock 1 INI_SYSTEM  
zookeeper.sess_lock_wait 150000 INI_ALL  
INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

zookeeper.recv_timeout int

Default the timeout for any ZooKeeper session.

zookeeper.session_lock int

Enable PHP session locking.

zookeeper.sess_lock_wait int

PHP Session spin lock retry wait time in microseconds. Be carefull when setting this value. Valid values are integers, where 0 is interpreted as the default value. Negative values result in a reduces locking to a try lock.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top