ArrayAccess::offsetGet

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ArrayAccess::offsetGetKonumdaki değeri döndürür

Açıklama

public ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed

Belirtilen konumdaki değeri döndürür.

Bu yöntem, empty() işlevi ile konumun boş olup olmadığına bakılırken çalıştırılır.

Bağımsız Değişkenler

offset

Değerin döndürüleceği konum.

Dönen Değerler

Her türde değer dönebilir.

Notlar

Bilginize:

Bu yöntemin gerçeklemeleri gönderimli değer döndürebilir. Bu, olası ArrayAccess nesnelerinin aşırı yüklenmiş dizi boyutlarında dolaylı değişiklikleri mümkün kılar.

Doğrudan değişiklikte, $obj[6] = 7 örneğindeki gibi dizi boyutu değeri tamamen değişir. Dolaylı değişiklikte ise, ya boyutun bir kısmı değişir ya da boyut gönderimli olarak başka bir değişkene atanmaya çalışılır ($obj[6][7] = 7 veya $var =& $obj[6] gibi). ++ ile arttırım ve -- ile eksiltim dolaylı değişiklikteki gibi gerçeklenir.

Doğrudan değişiklik ArrayAccess::offsetSet() çağrısını tetiklerken, dolaylı değişiklik ArrayAccess::offsetGet() çağrısını tetikler. Bu durumda, ArrayAccess::offsetGet() gerçeklenimi gönderimli değer dönürebilmelidir, aksi takdirde bir E_NOTICE iletisi çıktılanır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top