ArrayAccess::offsetGet

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ArrayAccess::offsetGetKonumdaki değeri döndürür

Açıklama

public ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed

Belirtilen konumdaki değeri döndürür.

Bu yöntem, empty() işlevi ile konumun boş olup olmadığına bakılırken çalıştırılır.

Bağımsız Değişkenler

offset

Değerin döndürüleceği konum.

Dönen Değerler

Her türde değer dönebilir.

Notlar

Bilginize:

Bu yöntemin gerçeklemeleri gönderimli değer döndürebilir. Bu, olası ArrayAccess nesnelerinin aşırı yüklenmiş dizi boyutlarında dolaylı değişiklikleri mümkün kılar.

Doğrudan değişiklikte, $obj[6] = 7 örneğindeki gibi dizi boyutu değeri tamamen değişir. Dolaylı değişiklikte ise, ya boyutun bir kısmı değişir ya da boyut gönderimli olarak başka bir değişkene atanmaya çalışılır ($obj[6][7] = 7 veya $var =& $obj[6] gibi). ++ ile arttırım ve -- ile eksiltim dolaylı değişiklikteki gibi gerçeklenir.

Doğrudan değişiklik ArrayAccess::offsetSet() çağrısını tetiklerken, dolaylı değişiklik ArrayAccess::offsetGet() çağrısını tetikler. Bu durumda, ArrayAccess::offsetGet() gerçeklenimi gönderimli değer dönürebilmelidir, aksi takdirde bir E_NOTICE iletisi çıktılanır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Martin Q
3 years ago
As of PHP 7, offsetExists($offset) must return a TRUE value in order for offsetGet($offset) to be called, otherwise offsetGet($offset) will just return NULL.  This was not the case in PHP 5, so if your code suddenly stops working upon upgrade to PHP 7, make sure offsetExists() returns sensible values.
To Top