PHP 8.1.28 Released!

ArrayAccess::offsetSet

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ArrayAccess::offsetSetBelirtilen konuma bir değer atar

Açıklama

public ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void

Belirtilen konuma belirtilen değer atanır.

Bağımsız Değişkenler

offset

Değerin atanacağı konum.

value

Atanacak değer.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Notlar

Bilginize:

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, başka bir değer mümkün değilse offset bağımsız değişkenine null atanır.

<?php
$arrayaccess
[] = "ilk değer";
$arrayaccess[] = "ikinci değer";
print_r($arrayaccess);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [0] => ilk değer
    [1] => ikinci değer
)

Bilginize:

Bu işlev gönderimli atamalarda çağrılmaz, aksi takdirde ArrayAccess ile dizi boyutlarında yapılan dolaylı değişiklikler aşırı yüklemeye yol açar. Dolaylı değişiklik, boyutu doğrudan değiştirerek değil, bir alt boyutu veya alt özelliği değiştirerek ya da dizi boyutunu gönderimli olarak başka bir değişkene atayarak yapılır. Bunun için ArrayAccess::offsetGet() çağrılır. İşlem sadece yöntem gönderimli değer döndürürse başarılı olur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top