PHP 8.1.28 Released!

ArrayAccess::offsetExists

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ArrayAccess::offsetExistsBir konumun mevcut olup olmadığına bakar

Açıklama

public ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool

Bir konumun mevcut olup olmadığına bakar.

ArrayAccess arayüzünü gerçekleyen nesneler üzerinde isset() veya empty() kullanıldığında bu yöntem çalıştırılır.

Bilginize:

empty() işlevi kullanıldığında ArrayAccess::offsetGet() çağrılır ve sadece dönen değer true olduğu takdirde konumun boş olup olmadığına bakılır.

Bağımsız Değişkenler

offset

Varlığı sınanacak konum.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Bilginize:

Dönüş değeri bool türünde değilse tür dönüşümü yapıldıktan sonra döndürülür.

Örnekler

Örnek 1 - ArrayAccess::offsetExists() örneği

<?php
class Sınıf implements ArrayAccess {
public function
offsetSet($konum, $değer): void {
var_dump(__METHOD__);
}
public function
offsetExists($var): bool {
var_dump(__METHOD__);
if (
$var == "filanca") {
return
true;
}
return
false;
}
public function
offsetUnset($var): void {
var_dump(__METHOD__);
}
#[
\ReturnTypeWillChange]
public function
offsetGet($var) {
var_dump(__METHOD__);
return
"değer";
}
}

$nesne = new Sınıf;

echo
"Sınıf::offsetExists() çalışır\n";
var_dump(isset($nesne["filanca"]));

echo
"\nSınıf::offsetExists() ve Sınıf::offsetGet() çalışır\n";
var_dump(empty($nesne["filanca"]));

echo
"\nSınıf::offsetExists() çalışır, alınacak bir şey olmadığından Sınıf::offsetGet() çalışmaz\n";
var_dump(empty($nesne["falanca"]));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Sınıf::offsetExists() çalışır
string(21) "Sınıf::offsetExists"
bool(true)

Sınıf::offsetExists() ve Sınıf::offsetGet() çalışır
string(21) "Sınıf::offsetExists"
string(18) "Sınıf::offsetGet"
bool(false)

Sınıf::offsetExists() çalışır, alınacak bir şey olmadığından Sınıf::offsetGet() çalışmaz
string(21) "Sınıf::offsetExists"
bool(true)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top