CURLFile::getPostFilename

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

CURLFile::getPostFilenamePOST için dosya ismi döndürür

Açıklama

public CURLFile::getPostFilename(): string

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

POST için dosya ismi döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top