CURLFile::getMimeType

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

CURLFile::getMimeTypeMIME türünü döndürür

Açıklama

public CURLFile::getMimeType(): string

Verinin MIME türünü döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

MIME türünü döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top