PHPCon Poland 2024

CURLFile::setMimeType

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

CURLFile::setMimeTypeMIME türü tanımlar

Açıklama

public CURLFile::setMimeType(string $mime_türü): void

POST verisinde kullanılacak MIME türünü tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

mime_türü

POST verisinde kullanılacak MIME türü.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top